Persones que donen suport a la Campanya la furgo del moviment