Les dades personals aportades per a aquesta campanya seran tractades conforme a la llei de protecció de dades personals i seran afegides a la base de dades de Muntis Oci Personalitzat amb fins informatius.